Jakość i rzetelność

Monitoring środowiska

Kompleksowe monitorowanie środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska przyrodniczego

Monitoring środowiska jest to zintegrowany system wykonywania pomiarów, oceny oraz prognozowania stanu środowiska. Celem systemu jest dostarczanie kompleksowych i zbilansowanych informacji organom administracji. Informacje te w szczególności dotyczą:
a) stanu poszczególnych elementów środowiska naturalnego wraz z informacjami o przekroczeniach dopuszczalnych norm,
b) zmian występujących w stanie elementów przyrodniczych wraz z określeniem przyczynowo skutkowym występowania tych zmian.

Realizujemy usługi z zakresu prowadzenia monitoringu środowiska dla:

· ujęć wód podziemnych,
· odwadniania wyrobisk górniczych,
· składowisk odpadów,
· stacji paliw,
· kompleksów wojskowych,
· zakładów przemysłowych,
· przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

Monitoring środowiska obejmuje m. in.:

· badania poziomu występowania wód podziemnych,
· badania fizyko-chemiczne wód podziemnych, odciekowych i powierzchniowych,
· badania składu i emisji gazu składowiskowego,
· badania sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego,
· pomiary osiadania powierzchni składowiska odpadów oraz stateczności zboczy przy wykorzystaniu nowoczesnych technik geodezyjnych i geotechnicznych,
· badania struktury i składu masy deponowanych odpadów.

Prace kończą się przygotowaniem raportu obejmującego zestawienie i analizę wyników prowadzonych badań z uwzględnieniem wartości dopuszczalnych wynikających z decyzji administracyjnych lub właściwych aktów prawnych.

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza geologię i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi.

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@promea.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
SWIFT: INGBPLPW